Filozofia Działania GRUPY ARTOM

 

Grupa ARTOM działa na rynku nieruchomości od 2006 roku. Celem działalności Grupy jest tworzenie lub wspieranie ambitnych, ciekawych i wymagających wysokich kompetencji oraz zaangażowania finansowego projektów z różnych dziedzin biznesu.

Przyjętą praktyką Grupy jest zaangażowanie kapitałowe Partnera i udział w powadzeniu działalności operacyjnej. Dotychczasowe przedsięwzięcia Grupy dotyczyły przede wszystkim sektora nieruchomości i każde z nich realizowane jest we współpracy z doświadczonym Partnerem, działającym z powodzeniem na rynku deweloperskim.

Grupa Artom jest zarządzana i prowadzona przez doświadczony zespól menadżerów o wysokich kwalifikacjach zarządczych oraz merytorycznych. W skład kadry zarządzającej wchodzą między innymi eksperci:
  • rynku finansowego w szczególności finansowania i kontroli inwestycji budowlanych,
  • w zakresie inżynierii produkcji z wieloletnim doświadczeniem w obszarze szeroko rozumianego rynku IT oraz z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem
  • w zakresie geodezji, rynku nieruchomości oraz szacowania wartości nieruchomości z wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania organizacją, projektami oraz finansami, w tym pozyskanie środków z UE,
  • w zakresie uruchamiania i prowadzenia projektów inwestycyjnych; określania ich wykonalności, zyskowności oraz szacowania ryzyka
  • w zakresie weryfikacji i prowadzenia formalnych ścieżek dla projektów budowlanych.
W realizacji Projektów grupa ARTOM korzysta z doświadczonych i sprawdzonych partnerów, którzy są przygotowani do udziału w poprowadzeniu projektu. Dla przejrzystości działań do każdego nowego projektu spółka tworzy oddzielną spółkę celową, w której udziały obejmuje nowo tworzona spółka Artom i spółka partnera.